POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 


Această politică de confidențialitate (în continuare: "Politica de confidențialitate") guvernează prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul vizitei dvs. pe site-urile noastre https://smartrent.ro, https://niftylift.ro, https://ommelift.ro, https://moto-generatoare.ro, https://moto-compresoare.ro, https://moto-pompe.ro, https://generatoaresudura.ro, https://brendonpowerwasher.ro, https://transcube.ro (denumite în continuare: “Website”), comunicarea cu noi prin e-mail, telefon, fax și social media (în continuare: "Rețele de Socializare Media", de exemplu, Facebook, LinkedIn etc.) și orice comandă sau cumpărare prin intermediul unui magazin online sau aplicații mobile (în continuare: "Magazin Online"; de ex: MySmartRent.ro, MySmartRent App, MyStmartFleet App, MySmartService App, etc.)

 


1. GENERALITĂȚI


1.1. Datele dvs. personale sunt prelucrate de INDUSTRIAL ACCESS S.A., str. Nerva Traian nr. 3, City Business Center, Bloc M101, Etajul 3, Sector 3, București, România, cod poștal 031041, cu numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40 / 4133/2005 (în continuare: "Noi", "Nouă", "al Nostru"). Ne puteți contacta prin e-mail la: privacy@industrialaccess.ro.


1.2. Orice noțiune care începe cu o majusculă va fi definită prin referință explicită în această Politică de Confidențialitate. Atunci când este posibil, având în vedere contextul, cuvintele singulare trebuie interpretate ca incluzând și pluralul și invers.


1.3. Atunci când se face trimitere la anumite legi sau reglementări, o astfel de referință trebuie să includă și orice modificare, înlocuire sau anulare a legilor sau regulamentelor respective, inclusiv orice ordine administrative conexe.


1.4. Ne rezervăm dreptul discreționar de a modifica, schimba sau completa Politica de Confidențialitate din când în când. Asemenea modificare, schimbarea sau completare va fi comunicată prin intermediul Website-ului.

 


2. Tipuri de DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM


2.1. De fiecare dată când utilizați Website-ul, Magazinele Online și Rețelele de Socializare Media, noi colectăm:
• informații tehnice asociate dispozitivului pe care îl utilizați, cum ar fi adresa IP, tipul de browser, locația geografică și sistemul de operare;
• informații privind comportamentul dvs. de navigare, cum ar fi cât timp vizitați, ce link-uri accesați, ce pagini vizitați și de câte ori accesați o pagină.


2.2. Când completați formularul de contact pe site-ul nostru sau ne contactați prin e-mail, telefon, fax sau prin Rețelele de Socializare Media, colectăm:
• informațiile de identitate de bază pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, compania pentru care lucrați, funcția dvs.;
• conținutul comunicării dvs. și detaliile tehnice ale comunicării înseși (cu cine corespondați din partea noastră, data și ora, etc.);
• preferințele dvs. privind primirea comunicărilor prin e-mail din partea noastră, cum ar fi buletine de știri, promoții, anunțuri etc., dacă ați ales să primiți astfel de comunicări și ați indicat preferințele dvs. în Centrul de Preferințe.
• informații disponibile publicului despre profilul dvs. pe Rețelele de Socializare Media;
• orice alte date cu caracter personal pe care alegeți să ni le furnizați.


2.3. Când plasați o comandă pe unul dintre noastre Magazine Online, în calitate de client sau furnizor, colectăm:
• datele de identificare de bază necesare pentru procesarea comenzii, cum ar fi numele, compania, funcția, adresa poștală și numărul de telefon;
• detalii referitoare la comanda însăși.


2.4. Toate datele personale enumerate mai sus le primim direct de la dvs. Se poate întâmpla să primim informații suplimentare despre preferințele și comportamentul dvs. de navigare din partea partenerilor precum Google, Facebook, Yandex și AddThis / Oracle. Dacă solicitați mai multe informații despre datele personale pe care aceste părți le procesează despre dvs. și le pun la dispoziția altora, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora:
• Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
• Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
• Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/
• AddThis/Oracle: http://www.addthis.com/privacy/

 


3. SCOPURILE PRELUCRĂRII


3.1. Noi procesăm datele personale ale dvs. pentru a vă oferi, într-o manieră personalizată și eficientă, informațiile, produsele și serviciile pe care le solicitați prin intermediul Website-ului, al e-mail-ului, al telefonului, al faxului, al Rețelelor de Socializare Media și al Magazinelor Online.


3.2. Noi prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing, adică pentru a vă oferi comunicări directe, promoții, oferte și alte anunțuri din partea noastră și a partenerilor selectați.
Cu excepția cazului în care sunteți un client existent care a cumpărat deja produse sau servicii similare de la noi și pe care dorim să-l vizăm cu propriul nostru material de marketing, Noi vă vom trimite doar comunicări, promoții, oferte, buletine de știri și alte anunțuri prin e-mail sau prin alte canale de comunicare electronică directă doar dacă ați consimțit în mod expres să primiți astfel de comunicări, promoții, oferte, buletine de știri și alte anunțuri.


3.3. Noi procesăm datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale sau pentru a respecta solicitări rezonabile ale agenților sau reprezentanților cu atribuții de aplicare a legii, a autorităților judiciare, a agențiilor sau organismelor guvernamentale, inclusiv a autorităților pentru protecția datelor competente.
Datele dvs. personale pot fi transferate din proprie noastră inițiativă către poliție sau autorități judiciare ca dovezi sau dacă există suspiciuni justificate privind un act ilegal sau o infracțiune săvârșită de dvs. prin înregistrarea dvs. cu sau prin utilizarea Website-urilor, Magazinelor Online, a Rețelelor noastre de Socializare Media sau prin altă comunicare cu noi.


3.4. Este posibil să ni se ceară să colectăm și să transferăm datele dvs. personale instituției financiare sau prestatorului de servicii de plată pentru a permite instituției financiare a dvs. și furnizorului de servicii de plată să își îndeplinească obligațiile legale, cum ar fi obligațiile rezultate din legislația privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului..


3.5. Noi prelucrăm datele dvs. personale pentru a efectua analize statistice astfel încât să putem să ne îmbunătățim Website-urile, Magazinele Online, produsele și serviciile sau pentru a dezvolta noi produse și servicii.


3.6. S-ar putea să prelucrăm datele dvs. personale pentru a informa orice terță parte în contextul unei posibile fuziuni cu, achiziționarea / divizarea ori divizarea de către acea terță parte, chiar dacă această terță parte este situată în afara UE.


3.7. S-ar putea să prelucrăm datele dvs. personale pentru păstrarea intereselor noastre legitime, ale partenerilor sau ale unei terțe părți, dacă și când înregistrarea dvs. sau utilizarea Website-urilor, a Magazinelor Online, a Rețelelor de Socializare Media sau a altor canale de comunicare poate fi considerată (a) o încălcare a oricăror condiții de utilizare aplicabile sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricărui alt drept al unei terțe părți; (b) o amenințare la adresa securității sau a integrității Website-urilor, a Magazinelor Online, a Rețelelor de Socializare Media sau a altor canale de comunicare; c) un pericol pentru Website-uri, Magazine Online, Rețelele de Socializare Media sau alte canale de comunicare sau pentru oricare dintre noi sau pentru sistemele subsidiare ale subcontractanților din cauza virușilor, a cailor troieni, a spyware-ului, a malware-ului sau a oricărei alte forme de cod rău intenționat sau (d) obscenă, discriminatorie, rasistă, calomnioasă, hărțuitoare, vătămătoare sau nepotrivită ori ilegală în orice fel.

 


4. TEMEIUL LEGAL PENTRU PROCESAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL


4.1. Pentru a vă prelucra datele personale în condițiile descrise în această Politică de Confidențialitate, Noi, ca parte responsabilă, solicităm consimțământul dvs..


4.2. Prelucrarea datelor dvs. personale în scopul onorării unei comenzi plasate prin intermediul unuia dintre Magazinele noastre Online este necesară pentru executarea contractului dintre dvs. și noi.


4.3. Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauzele 3.3 și 3.4 este necesară pentru a ne permite să ne conformăm obligațiilor legale.


4.4. Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile descrise în clauza 3.1 este necesară în scopul intereselor noastre legitime, care sunt:
• îmbunătățirea continuă a Website-urilor, a Magazinelor Online, a Canalelor de Socializare Media, a produselor și serviciilor noastre pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență posibilă;
• păstrarea Website-urilor, a Magazinelor Online, a Canalelor de Socializare Media, a produselor și serviciilor noastre în condiții de siguranță împotriva utilizării abuzive și a activității ilegale;


4.5. marketingul și promovarea produselor, serviciilor, mărcilor noastre și, în general, comercializarea cu succes a produselor și serviciilor noastre.

 


5. DESTINATARII


5.1. Noi nu trimitem datele dvs. personale într-o manieră identificabilă vreunei terțe părți fără permisiunea dvs. explicită de a face acest lucru. Dvs. înțelegeți, totuși, că dacă folosiți Canalele noastre de Socializare Media, datele dvs. personale sunt prelucrate, de asemenea, și de furnizorii de rețele de socializare media. Dacă achiziționați ceva prin Magazinele noastre Online, o instituție financiară sau un furnizor de servicii de plată poate primi, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru a furniza serviciile lor.


5.2. Noi ne bazăm pe operatori terțe părți pentru a vă pune la dispoziție Website-ul și Magazinele Online, precum și pentru a procesa datele dvs. personale în numele nostru. Acești operatori terță parte au permisiunea de a procesa datele dvs. personale numai în numele nostru, în baza unor instrucțiuni scrise exprese din partea noastră. Noi garantăm că toți operatori terță parte sunt aleși cu atenția cuvenită, iar aceștia sunt obligați să respecte siguranța și integritatea datelor dvs. personale.


5.3. Noi s-ar putea să distribuim datele dvs. personale către alte entități din cadrul grupului nostru de companii. Cu toate acestea, ne vom asigura că toate entitățile din grupul nostru vor avea grijă ca toată prelucrarea datelor dvs. personale să fie în conformitate cu ceea ce se prevede în această Politică de Confidențialitate.

 


6. LOCALIZARE ȘI TRANSFERARE


6.1. Noi procesam datele dvs. personale în primul rând în cadrul SEE. Cu toate acestea, pentru a vă prelucra datele personale în scopurile descrise în articolul 3 de mai sus, este posibil să transferăm și datele dvs. personale către alte entități din cadrul grupului nostru sau către terțe părți care le procesează în numele nostru și care sunt situate în afara SEE. Fiecare entitate din afara SEE care prelucrează datele dvs. personale trebuie să respecte garanțiile adecvate cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste garanții vor fi consta în:
• țara beneficiară dispune de o legislație în vigoare care poate fi considerată echivalentă cu protecția oferită în cadrul SEE; sau
• un acord contractual între noi și entitatea care se află în afara SEE. Toate aceste entități sunt părți la un acord contractual bazat pe Clauzele Contractuale Standard ale CE (controlor-controlor) (Decizia Comisiei C(2004) 5721).


6.2. Noi s-ar putea să transferăm date anonime și/sau agregate către organizații din afara SEE. În cazul în care are loc un astfel de transfer, ne vom asigura că există măsuri de siguranță care să asigure siguranța și integritatea datelor dvs., precum și toate drepturile cu privire la datele personale de care puteți beneficia în conformitate cu legislația imperativă aplicabilă.

 


7. ASIGURAREA CALITĂȚII


7.1. Facem tot ce ne stă în putință pentru a procesa numai acele date personale care sunt necesare pentru atingerea scopurilor enumerate la articolul 3.


7.2. Datele dvs. personale sunt procesate numai atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile enumerate la articolul 3 al prezentei Politici de Confidențialitate sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Rețineți că retragerea consimțământului poate implica faptul că nu mai puteți utiliza întreaga sau o parte a Website-ului, a Magazinelor Online, a Canalelor de Socializare Media și a altor canale de comunicare. Noi vom face neidentificabile datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în articolul 3, cu excepția cazului în care există:
• un interes major pentru noi, instituția dvs. financiară, furnizorul de servicii de plată sau orice altă terță parte în păstrarea în formă identificabilă a datelor dvs. personale;
• o obligație legală sau de reglementare sau o ordonanță judiciară sau administrativă care ne împiedică să le facem neidentificabile.


7.3. Un aspect esențial al eforturilor noastre de marketing constă în a face ca materialele noastre de marketing să fie mai relevante pentru dvs. Aceasta înseamnă că vă construim un profil pe baza unor caracteristici relevante, așa cum este prezentat în articolul 2, și apoi utilizăm acest profil pentru a vă oferi comunicări, promoții, oferte, buletine de știri și alte anunțuri despre produse și servicii care v-ar putea interesa. Marketingul orientat se va face pe baza informațiilor pe care le colectăm (obținute prin modalitățile explicate mai sus).


7.4. Vom lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului nostru sau al operatorilor terți se vor întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și vor fi supuse unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.


7.5. Dacă sunteți înregistrat pentru a primi comunicări, promoții, oferte, buletine de știri și alte anunțuri, prin e-mail sau alte canale de comunicații electronice personale, puteți schimba preferințele dvs. pentru primirea unor astfel de comunicări, promoții, oferte, buletine de știri și alte anunțuri prin accesarea centrului nostru de preferințe ("Centrul de preferințe"). Legătura către Centrul nostru de Preferințe va fi disponibilă în orice e-mail sau în altă comunicare directă pe care o trimitem către dvs.

 


8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ


8.1. Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe solicitări de acces ulterioare, care sunt prezentate în mod clar pentru a ne provoca daune sau vătămări.


8.2. Aveți dreptul să cereți ca, orice date cu caracter personal care vă aparțin, care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de corectare, această cerere va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.


8.3. Aveți dreptul să retrageți consimțământul acordat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale, caz în care se va aplica clauza 8.4.


8.4. Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale referitoare la dvs. dacă acestea nu mai sunt necesare în lumina scopurilor descrise în articolul 3 sau dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de noi cu luarea în considerare a:
• intereselor superioare ale noastre, ale instituției dvs. financiare, ale prestatorului de servicii de plată sau ale oricărei terțe părți;
• obligațiilor legale sau de reglementare sau ordine administrative ori judiciare care ar putea interzice această ștergere.
În locul ștergerii, puteți solicita, de asemenea, ca noi să limităm prelucrarea datelor dvs. personale dacă și când: (a) contestați corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare în scopul enumerate la articolul 3, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în procedurile judiciare.


8.5. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal dacă puteți demonstra că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele specifice care justifică o astfel de opoziție. Cu toate acestea, dacă prelucrarea intenționată se califică drept marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări gratuit și fără nicio justificare.


8.6. Aveți dreptul să primiți de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.


8.7. Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la privacy@industrialaccess.ro. Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea. Dacă utilizați formularul de contact, s-ar putea să vă solicităm confirmarea semnată și dovada identității.
Vă vom informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, o vom onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.


8.8. Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să ne contactați întotdeauna prin adresa de e-mail menționată în această clauză 8.8. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații, vizitați www.dataprotection.ro.

 

ACORDUL ȘI INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL

(conform art.13 și 14 din Regulamentul UE nr.679/2016)

 

                Subscrisa INDUSTRIAL ACCESS S.A, cu sediul social în Str. Nerva Traian nr. 3, City Business Center, Bl. M101, Et. 3, sector 3, București, Romania, cod poștal 031041, nr. ORC J40/4133/2005, CUI/CIF RO 17310790, reprezentată de dl. Ștefăniță-Aurelian Ponea, având funcția de Director General (în cele ce urmează “Industrial Access” sau „Operatorul”), vă aducem la cunoștință și vă exprimați consimțământul că vom colecta și vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, constând în numele, prenumele, mențiunile din actul de identitate sau fotocopia acestuia, contul bancar, telefonul, adresa de e-mail, funcția, numărul de înmatriculare și imaginea autovehiculului folosit pentru a interacționa cu subscrisa, opiniile exprimate în sondajele de opinie efectuate la livrarea și la returnarea Echipamentelor, imaginea video și/sau semnătura vizitatorilor, potențialilor clienți, clienților, furnizorilor și reprezentanților sau delegaților acestora.

               În cazul clienților și furnizorilor, inclusiv a reprezentanților sau delegaților acestora, care intră în posesia bunurilor Industrial Access, vom colecta și prelucra date cu caracter personal privind geolocația și modalitatea de folosirea a bunurilor respective și, implicit, și a persoanelor care le folosesc, conform datelor transmise de sistemele de geolocație și de alertare preinstalate pe aceste bunuri.

               Industrial Access va prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: (i) în cazul vizitatorilor, pentru asigurarea pazei a bunurilor și a protecției persoanelor, precum și pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte ilicite, (ii) în cazul potențialilor clienți, pentru activități de marketing, pentru oferirea de produse și servicii și pentru încheierea contractelor cu privire la aceste produse și servicii, (iii) în cazul clienților sau furnizorilor, inclusiv reprezentanților sau delegaților acestora, pentru desfășurarea relațiilor contractuale, pentru oferirea de produse și servicii suplimentare, pentru sondarea opiniei clienților privind serviciile primite de la Industrial Access, precum și pentru ținerea evidențelor interne privind activitatea economică și a evidențelor financiar-contabile sau pentru îndeplinirea oricăror altor obligații legale de raportare către instituțiile și autoritățile competente, și (iv) în cazul tuturor categoriilor de persoane vizate menționate anterior, pentru apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime ale Industrial Access în justiție sau prin orice alt mijloc legal.

               Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal de către Industrial Access sunt, după caz: (i) consimțământul potențialilor clienți pentru scopuri de marketing, pentru oferirea de produse și servicii și pentru încheierea contractelor cu privire la aceste produse și servicii; (ii) executarea contractului la care clienții sau furnizorii sunt parte sau cererea potențialilor clienți de a se face demersurile necesare înainte de încheierea unui contract cu Industrial Access; (iii) îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Industrial Access în raport cu clienții, furnizorii, potențialii clienți și vizitatorii, în baza legislației privind evidențele financiar-contabile, raportările statistice, paza și protecția bunurilor și a persoanelor și a oricăror altor dispoziții legale aplicabile; (iv) necesitatea apărării intereselor legitime urmărite de Industrial Access, precum și pentru apărarea drepturilor și intereselor sale în instanța sau în fața oricărei alte autorități competente.

               Datele cu caracter personal prelucrate de Industrial Access vor fi transmise, după caz, în funcție de tipul persoanei vizate (vizitatori, potențiali clienți, furnizori și/sau clienți), către persoanele angajate sau contractate de Industrial Access în vederea desfășurării activității sale (salariați, colaboratori, societăți de prestări servicii de transport, de mentenanță tehnică, de pază și protecție, în domeniul IT, de telecomunicații, de promovare, de consultanță, de asistență juridică, etc.), către entități afiliate societății Industrial Access, precum și către instituțiile și autoritățile competente, conform dispozițiilor legale aplicabile.

               Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră nu vor face obiectul unui proces decizional individualizat automat sau al creării de profiluri, însă ar putea fi transferate către operatori sau organizații transfrontaliere, afiliate Industrial Access.

               Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate pentru o perioadă determinată, cu observarea limitelor minime și maxime aplicabile conform legii (maxim 30 de zile pentru înregistrări video, minim 10 ani pentru documentele financiar-contabile și înscrisurile justificative aferente, iar pentru celelalte categorii de date, 3 ani sau până la soluționarea definitivă unui eventual diferend între părți ori până la expirarea termenului de prescripție extinctivă a dreptului material la acțiune).

               În limitele prevăzute de legislația în vigoare, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal, precum și de a solicita restricționarea prelucrării acestora. În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment.

               Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea formularului ”Cerere persoana vizată”, atașat la prezenta informare, la adresa de e-mail privacy@industrialaccess.ro sau la adresa poștală din localitatea Jilava, Șoseaua Giurgiului nr.48U, județ Ilfov, 077120, România.

               În calitate de persoană vizată aveți dreptul, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări. Adresa de contact a acestei autorități este: B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

               În unele cazuri, este posibil ca o parte dintre datele cu caracter personal să fi fost colectate anterior direct de la dumneavoastră. sau să ne fi fost furnizate de către entități specializate și autorizate în colectarea, prelucrarea și transferul acestor date, care le-au obținut, la rândul lor, fie din surse publice (Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, AEGRM, Portalul Instanțelor de Judecată, Centrala Incidentelor de Plăți, articole de presă, rețele de socializare, etc.), fie direct de la persoana vizată, în baza consimțământului dumneavoastră.

               Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor: Societatea Bocasoft S.R.L, cu sediul în București, str. Lainici nr.44-46, etaj 2, ap.5, sector 1, telefon: +40 740 223 382, e-mail: dpo@bocasoft.ro.CERERE PERSOANA VIZATĂ

(pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din Regulamentul UE nr. 679/2016)

 

Detalii privind persoana vizată (titularul cererii):

Modalitate de adresare:  
Nume, prenume:  
Modalitate de contact (adresa de e-mail sau adresa poștală):  
ID client (dacă este cazul):  

 

Obiectul cererii:

Vă rugăm să selectați care este obiectul cererii:

☐ Retragere a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal

☐ Cerere de acces la datele cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de actualizare/rectificare a datelor cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de ștergere a datelor cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal

☐ Cerere de portare a datelor cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

☐ Cerere privind prelucrările automate și crearea de profile

 

Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul cererii:

 

Detalii privind cererea dumneavoastră:

 

 

Semnătura (în cazul cererilor trimise prin serviciul poștal):  
Nume, prenume:  
Data:  

 

După completare, vă rugăm să trimiteți acest formular fie prin e-mail, la adresa privacy@industrialaccess.ro, fie prin serviciul poștal, la adresa: Jilava, Șoseaua Giurgiului nr. 48U, județ Ilfov, 077120, România.

 

Vă mulțumim!
Echipa Industrial Access