Aviz juridic

mateco SRL

Toate textele, imaginile și alte drepturi de proprietate intelectuală publicate pe pagina de Internet sunt supuse drepturilor de autor de către mateco, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Orice duplicare, distribuire, stocare, transport, transmitere, reproducere sau transfer al conținutului este interzisă în mod expres fără permisiunea scrisă a mateco.

 

mateco compilează conținutul paginilor de Internet la îndemână cu cea mai mare grijă și asigură actualizarea regulată a acestora. Cu toate acestea, informațiile servesc doar ca informații generale fără caracter obligatoriu și nu înlocuiesc consultarea individuală intensivă. Caracteristicile tehnice și echipamentele produselor descrise sunt doar exemple. Astfel de caracteristici și echipamente pot varia în special de la o țară la alta. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment. Informațiile obligatorii privind caracteristicile tehnice, echipamentele sau proprietățile platformelor noastre de lucru pot fi obținute în prezent exclusiv de la persoana dumneavoastră de contact din cadrul mateco.

 

mateco nu își asuma răspunderea pentru moneda, corectitudinea si integralitatea informațiilor de pe aceste pagini și nici nu garantează accesul fără probleme în orice moment. Când ne referim la paginile web ale unor terțe părți (link-uri), mateco nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul paginilor legate. Odată cu activarea link-urilor, părăsiți oferta de informații a mateco. Prin urmare, reglementările divergente pot fi aplicabile serviciilor terților, în special în ceea ce privește protecția datelor. În plus, mateco nu va putea fi trasă la răspundere pentru nicio încălcare a obligației din cauza unei neglijențe ușoare în furnizarea serviciilor sale, în special ca urmare a descărcării fișierelor furnizate de mateco pe site-urile internet ale mateco, în măsura în care aceasta nu se referă la răspunderea materială sau la sănătate și vătămare corporală și nu se referă la reclamații în temeiul legislației privind răspunderea pentru produse. Același lucru este valabil și pentru orice încălcare a obligațiilor de către prepușii noștri.

 

mateco SRL

Sos. Giurgiului Nr. 48E, DN5(E70/E85)

Jilava, Ilfov, 077120, Romania

T +40 21 3130200

F +40 21 3130222

office@mateco.ro | https://mateco.ro

Managing Director

Anthony Pille


TVA:  RO 17310790
Registrul Comerțului:  RO.ONRC.J40/4133/2005

Pentru întrebări legate de politica de confidențialitate a companiei vă rugăm să vă adresați la următoarele adrese de e-mail: privacy@mateco.ro, privacy@mateco.bg, privacy@mateco.md.