Training operator
Training operator

Cei care sunt familiarizați cu riscurile pot evita pericolele. Aproape 80% dintre accidentele care au loc la utilizarea unei platforme de lucru la înălțime sunt cauzate de erori de operare. Prin urmare, un curs de familiarizare este esențial pentru evitarea accidentelor si înțelegerea funcționării utilajului pe care doriți sa îl utilizați si a limitelor pe care acesta le are. Având operatori instruiți veți beneficia de:

 • Mai puține accidente de muncă, operatorii dumneavoastră conștientizând mai bine riscurile la care se expun, importanta securității si protecției muncii si importanta echipamentului de protecție
 • Operatorii vor ști să prevină si să gestioneze un accident
 • Îndeplinirea sarcinilor de lucru mult mai rapid si mai sigur
 • Reducerea defecțiunilor echipamentelor cauzate de operarea incorectă si reducerea timpului in care utilajele sunt inutilizabile

Durata cursului poate varia în funcție de experiența cursanților si de complexitatea echipamentelor.

În partea teoretică vei învăța:

 • Responsabilitățile operatorului
 • Verificări înainte de utilizare și întreținere zilnică înainte de a începe lucrul
 • Componenta, funcționarea și capacitățile de operare ale platformei de lucru la înălțime
 • Comportament pe rutele de circulație
 • Echipamente de siguranță pentru utilizarea platformelor de lucru la înălțime
 • Surse de eroare și riscuri speciale de accident
 • Utilizarea manualului de operare
Training operator

În partea practică vei învăța:

 • Operarea diferitelor platforme de lucru la înălțime în siguranță, corect si precis
 • Componentele principale ale utilajelor : identificarea funcției acestora
 • Familiarizarea cu caracteristicile functionale ale utilajelor
 • Înțelegerea semnalelor optice si acustice
 • Inspecții înainte de utilizare
 • Pornirea și oprirea utilajului - proceduri corecte la pornirea și oprirea acesteia
 • Verificarea funcțiilor înainte de utilizare
 • Planificarea traseului și manevrarea
 • Pregătirea utilajului pentru lucru
 • Practici operaționale de bază
 • Parcarea utilajului
 • Alegerea celui mai potrivit utilaj pentru efectuarea lucrării in timp cat mai scurt si in siguranță
 • Poziționarea corectă si îndeplinirea cu succes a sarcinilor în aplicații în interiorul cât si în exteriorul clădirilor
Training operator

Costul unei instruiri variază in funcție de numărul de participanți si tipurile de echipamente utilizate.

Conținutul si stilul fiecărui curs poate fi adaptat pentru nevoile dvs. si pentru proiectele dvs. de utilizare a echipamentelor. Pentru mai multe detalii va rugam sa contactați departamentul nostru de training apelând : 021 31302 00 ; +40 745 47 47 23 sau pe email la adresa: office@mateco.ro.


In atentie RSVTI:


In cadrul Academiei Mateco putem asigura instruire pentru personalul de deservire – Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile în conformitate cu PT ISCIR CR 8-2009 privind „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”, cap V. „Instruirea și examinarea în vederea acceptării personalului auxiliar de deservire”, Secțiunea a IV-a „Instruirea manevranților”.

Durata instruirii: este de 16 ore, din care: instruire teoretică: 10 ore și instruire practică: 6 ore.

Condiții de participare la curs: persoane cu vârsta mai mare de 18 ani; persoane absolvente a învățământului gimnazial; persoane apte din punct de vedere medical.

Training operator